• Likya Yolu

  Pafta 15: Demre-Vadi-Belören

  Gürses – Demre – Belören  Andriake yerleşiminden önceki Likya yol ayrımından sol-yukarı doğru gidilecek olursa Sura antik yerleşiminden geçen patika, Sura’dan sonra yine antik merdivenler ile girilen bir kanyonda yükselir. Vadiden yükselen patika, asfalt yol ile birleşerek Gürses yerleşimine paralel olarak zaman zaman çalılık ve dikenlerin arasında devam eder. Myra…

 • Likya Yolu

  Pafta 14: Üçağız-Andriake-Demre

  Simena–Kapaklı–Andriake Üçağız yerleşiminde meydanın arka tarafından, evler arasında toprak yoldan ilerleyen yol, 2-3 km sonra tersaneye çıkar. Tersanenin olduğu koy boyunca dönerek çeşme ve mezarlığın yanından, birkaç ev ve tarlaların olduğu düzlüklerin içerisinden devam eder. Yol, bir koya çıktıktan sonra bütün koyu gören harabelerin arasından geçerek kıyıdan ayrılır. Likya Yolu…

 • Likya Yolu

  Pafta 13: Boğazcık-Üçağız

  Boğazcık–Üçağız  Boğazcık yerleşiminin girişinden sağa doğru Likya Yolu’ndan devam edilmez ise köy içinde yemek, içme suyu ve hatta konaklama imkanı için yerel halk evlerinden faydalananmak mümkündür. Köyün girişinde sağa doğru sapan Likya Yolu, tepenin üzerinden sola, Apollonia arkeolojik yerleşiminin bulunduğu tepeye doğru yönelir. Harabelerin olduğu tepenin yamacındaki asfalt yolu kısa…

 • Likya Yolu

  Pafta 12: Çoban-Boğazcık

  Limanağzı–Boğazcık  Limanağzı’nın bulunduğu yerde başlayan yarımadanın boğaz kısmından geçilerek hafif tımanış, ardından hafif iniş ile deniz kıyısında ilerleyen Likya Yolu, beyaz renkli çok sivri taşların olduğu bir kıyıya paralel olarak devam ederek Çoban Koyu’na ulaşır. Koyun tam doğusundaki tepenin üzerinden tekrar aşağıya inerek Fakdere mevkiine ulaşır. Fakdere’nin güneyinde bulunan burnun…

 • Likya Yolu

  Pafta 11: Kaş-Limanağzı

  Kaş–Limanağzı  Çukurbağ’dan güneye ilerleyen Likya Yolu, Kaş ilçesini tepeden gören bir terastan aşağıya dik şekilde inerek Kaş yerleşiminin içerisinden geçer. Kaş ilçesi, toplu taşıma, market, banka, konaklama vb. ihtiyaçların karşılanabileceği bir merkezdir. Limanağzı yönünde devam edecekler için Boğazcık–Kılınçlı yerleşimine varana dek ihtiyaçların karşılanacağı başka bir yerleşim olmadığı düşünülerek hareket edilmelidir.…

 • Likya Yolu

  Pafta 10: Dereköy- Çukurbağ

  Çukurbağ–Pınarbaşı   Phellos’a kadar yer yer dikenli bir patikada ilerleyen yol, yeni yol çalışmaları nedeniyle bazı kısımlarda oldukça belirsiz hale gelmiştir. Tepeye hafif bir tırmanış ile Phellos’un ilk kalıntıları görünür ve ardından patika, bizi şehrin girişine doğru götürür. Şehre girmeden, yanından Çukurbağ’a doğru yönelir. Çukurbağ’a kadar dik olarak birkaç km boyunca…

 • Likya Yolu

  Pafta 9: Hacıoğlan

  Gökçeören–Gökdere  Gökçeören’de konaklama ve yemek-içme suyu ihtiyaçları için yerel halk imkan sağlamaktadır. Gökçeören’den itibaren asfaltta bir süre ilerleyen yol, daha sopnra toprak yoldan dere yatağına paralel olarak devam eder. Tatlı bir meyille uzun süre inişten sonra, Karadere denilen, yaz kış akan dereyi gördükten sonra derenin karşısında tepeye doğru tırmanış başlar.…

 • Likya Yolu

  Pafta 8: Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen

  Kalkan-Bezirgan-Sarıbelen Akbel’den Bezirgan’a doğru 3-4 km boyunca asfalttan ilerleyerek Kalkan’ın manzarası eşliğinde ilerlenir. Yol üstündeki eski su sarnıcından sola sapılarak taşlı patikadan tepeye doğru zikzaklar çizerek tırmanma başlar. Dik ve yorucu bir tırmanış olabilir. Zirvenin ardından taşlı yollardan yürüdükten sonra eski ama hala kullanılan tahıl ambarları görülür. Bezirgan köy meydanına…

 • Likya Yolu

  Pafta 7: Akbel – Patara

  Akbel–Delikkemer–Patara  İslamlar (Podamya) yerleşiminden 1 km kadar güney yönde, asfalt yol üzerinde ilerleyen yol Akbel’e ulaşır. Akbel’de mezarlıktan sağa, camiye doğru giderken ilk aradan sola, sonraki ilk aradan da sağa sapıp okulun yanındaki yoldan düz ilerleyen patika , Antalya asfaltından hemen karşıya geçince Delikkemer tabelası çıkar. Akbel’den bu noktaya kadar…

 • Likya Yolu

  Pafta 6: Üzümlü-İslamlar

  Çayköy-Üzümlü-İslamlar Çavdır yerleşiminin güneyindeki üç yol sapağından sağa doğru yönelince, önce mezarlık daha sonra toprak yoldan devam edilerek zeytinliklerde tepenin üzerine doğru çıkar. Vadide eski bir Roma köprüsü dikkati çeker. Çayköy yerleşiminin üzerinde, Likya patikası, köy yoluna çıkar. Bir müddet sonra, tekrar patika başladığında, su kanallarına paralel olarak devam eder.…

Language