Efes Gezi Rehberi

Agora Güney Kapısı

Kütüphanenin hemen kuzeyinde agoranın güney kapısı yer almaktadır. Üç kemerli ve U formlu anıtsal bir yapıdır. Kapının çatısı, üç bölümlü bir architrave, friz ve diş kesiminden oluşmaktadır. Kitabenin bulunduğu attika bölümü kapının üzerindeki heykellerin kaidesi durumundadır ki, bu heykeller kapıyı yaptırana aittirler. Kitabe ortada Grekçe, iki yanda ise Latince’ dir.

Kitabede; Solda “Imp(eratori) Caesari divif(i!io) Augusto pontifici maximo, co(n)s(uli).XII Tribunic(ia) potest(ate) XX et livia – Caesaris-Augusti / Mazaeus. Yirminci kez halk meclisinin dokunulmaz gücünün başı, 12. kez konsül, Başrahip, ölümsüz Caesar’ın oğlu Augustus ve Augustus’un karısı Livia’ya. Sağda ise; M.Agrippae l.(ucii) f(ilio) Co(n)s(uli) Tert(ium) imb(eratori) tribunic(ia) Potest(ate) VI et Juliae Caesaris augusti fil(iae) – Mitridates / Patron.is. Altıncı kez halk meclisinin dokunulmaz gücünün başı, imparator, üçüncü kez konsül Lucius’un oğlu Marcus Agrippa’ya ve Caesar Augustus’un kızı Julia’ya Mazeus ve Mitridates Eski Efendilerine ve halk adına yaptırdı denmektedir. Mazaeus ve Mitridates Augustus ve onun varisi Agrippa’nın köleleriydiler. Kölelikten azat edilerek Ephesos’a görevli olarak gönderilen bu ikili Ephesos’taki Roma İmparatorluk mallarını yönetiyorlardı. Eski efendilerine teşekkür olarak bu kapıyı yaptırmışlardır. Yapı, üzerindeki kitabede yer alan unvanlara dayanılarak M.S. 3-4 yıllarına tarihleniyor.

Kaynak

Prof. Dr. Selçuk Gür – İlk İnsandan Selçuklu’ya Anadolu Uygarlıkları (syf: 199 – 200)

Profesyonel Turist Rehberi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.