Göreme Gezi Rehberi

Aziz Basil Şapeli

11.yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Aziz Basil Şapelinin girişinde ilk dikkati çeken, zemindeki yanyana dizilmiş mezarlar ve mezar nişidir. Bu mezarlar büyük ihtimalle ya şapelin donörüne ve yakınlarına ya da saygın din adamlarına aitti. 3 apsisli olan şapelin ana apsisine, pek ender rastlanan bir şekilde apsisin sağ kesimine, İsa elinde İncil’le resmedilmiş.


Ana apsisin hemen ön yüzünde oldukça tahrip olmuş Meryem ve Çocuk İsa tasviri, ayaklarının dibinde de şapeli yaptıran şahıs yer alır. Ancak çok dikkatli bakıldığında bu figür algılanabilmekte. Nefteki mezar nişinin kime ait olduğu bilinememekte. Nişin tonozundaki 3 adet malta Haç’ı Tanırı’yı, Oğlu İsa’yı ve Kutsal Ruh’u temsil ettiği araştırmacıların ortak görüşü. Mezar nişinin sağında ise kırmızı ile çevrili bant içinde elinde mızrağıyla ejderi öldüren Aziz George tasviri yer alır.


Ana apsisin solundaki duvara solda ayakta duran aziz basil, hemen yanında ise Aziz George gibi ejderi öldüren asker Aziz Theodore resmedilmiş.

  1. İsa Peygamber
  2. Meryem ve Çocuk İsa
  3. Aziz Demetrius
  4. Aziz Georgios
  5. Aziz Basil
  6. Aziz Theodoros
  7. Azize Catherine

Profesyonel Turist Rehberi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.