Bergama Gezi Rehberi

Saraylar

Athena Tapınağı’nı çeviren stoaların ve kütüphanenin (Şek. 286) hemen doğusunda, Bergama krallarının saraylarına ait kalıntılar (10,11) yer almaktadır (Şek. 288). Bunlar, ortalarında avluları bulunan yani peristyl tipinde iki büyük evdi. Kuzeydeki küçük evin (11) Attalos, daha büyük olanın da (10) Eumenes Döneminde yapılmış oldukları kabul edilmektedir. Küçük peristyl evin sütunları ağaçtan, büyüğünküler ise andezittendi.
Peristyl kısmı yaklaşık 25 x 25 m. ölçüsünde olan Eumenes’e ait sarayın kuzey yönde büyük bir salonu, avlusunda bir sunağı (B) ve güneybatı köşesinde bir çeşmesi, doğuda büyük salona bitişik bir kült odası (A) vardı. Eumenes sarayının batı duvarı günümüzde tamamıyla yıkık bir haldedir. Sözü geçen ve Roma Dönemi’nde onarım gören sarnıç bugün yoktur. Hellenistik Dönem’de sarnıcın girişi doğu yönde idi ve avluya açılıyordu. Saraylarda bulunan mozaik parçaları şimdi Berlin Müzesi’nde saklanmaktadır. Kilerler ve mutfak, sarayın güneydoğusunda, akropol girişinin hemen doğusunda, kent duvarının dibinde ve önünde idi. Attalos’un yaptırdığı evin avlusunu küçük odalar çeviriyordu, sunak doğudaki bir odada bulunuyordu; su gereksinimi peristyldeki sarnıçtan sağlanıyordu. Bergama saraylarına benzeyen büyük peristyl evler Larisa ve Priene’de de bulunmuştur (Şek. 302, 345 a, b). Küçük sarayın kuzeyinde, kışlaların hemen yanıbaşındaki kalıntılar da küçük evlere aittir. Burada krala yakın kimselerin ve komutanların oturmuş olması akla yakın gelmektedir. Kütüphanenin doğusu ileTrajaneum’un kuzeyi arasında yer alan andezitten yapılmış dükkânlar Hellenistik Dönem’den olup, Roma Çağı’nda büyük ölçüde onarım görmüşlerdir.

Profesyonel Turist Rehberi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.