• Bergama Gezi Rehberi

  Bergama Akropolü (Yukarı Kent)

  Heroon. Olasılıkla Bergama kralları I. Attalos (M.Ö. 241-197) ve II. Eumenes’in (M.Ö.197-159) tapınmasına sunulmuş peristyle bir yapıdır. Andezitten olan yapı, Helle- nistik Dönem’e tarihlenmektedir; mermerden olan Roma Çağı değişiklikleri günümüzde kaybolmuştur. HellenistikDönem ‘de inşa edilmiş olan dükkânlar. Akropolün (yukarı kent) ana girişi. Kent duvarı ile birlikte II. Eumenes Dönemindendir. Surun…

 • Bergama Gezi Rehberi

  Trajaneum

  Trajaneum dışında Akropolün yukarıda değindiğimiz yapıları Hellenistik Dönem’dendirler. Bu mimarlık eserleri Roma Çağı’nda da kullanıldıkları için, onların bazı kısımlarının Roma sanatı özelliklerine göre onarılmış ya da değiştirilmiş olduğunu gördük. Bununla beraber Bergama akropolünün Krallık Dönemi yapılarının Hellenistik karakteri Roma Çağı’ndaki eklemelere ve tamamlamalara rağmen ilk bakışta göze çarpmaktadır. Çünkü, Krallık…

 • Bergama Gezi Rehberi

  Asklepieion

  Bergama Asklepieion’u Eskiçağ’da Epidauros ve Kos’taki örneklerin yanında yer alacak önemde idi. Pausanias’a göre Bergama’da ilk Asklepios Tapınağı M.Ö.4. yüzyılın ilk yarısında kurulmuştur. Yapılan kazılarda da kutsal yerin M.Ö.4. yüzyıldan beri var olduğu ve Hellenistik Dönem’de geliştiği saptanmıştır. Ancak Bergama’nın Asklepieion’u en parlak devrini M.S. 2. yüzyılda yaşamıştır. Roma Çağı’nda…

 • Bergama Gezi Rehberi

  Bergama Arkeoloji Müzesi

  Türkiye’nin ilk kazı müzesi Bergama’da kurulmuştur. Kazılarda bulunmuş eserlerin önemli bir kısmı burada yer almaktadır. Ayrıca yörede bulunmuş eserler de burada sergilenmektedir. Bu arada Pitane’de (Çandarlı) bulunan Arkaik heykel ile Myrina’da meydana çıkarılan güzel pişmiş toprak heykelcikleri belirtebiliriz, iyi düzenlenmiş olan müzede bütün eserler ayrıntılı etiketlerle açıklanmıştır. Kentin ayrıca zengin…

 • Bergama Gezi Rehberi

  Roma Kenti (Bergama)

  Bergama Çayı (Selinus) ile Asklepieion arasında kalan bölgede Roma Çağı yerleşmesi bulunuyordu. 50.000 kişilik amphitheatre burada, Selinus’un bir kolu olan Merak Çayı üzerinde inşa edilmiştir. 30.000 kişilik Roma tiyatrosunun kalıntıları biraz daha güneydedir. Viran kapı adını alan kalıntı bu tiyatronun ayakta kalmış bir kemeridir. Bugünkü Bergama’nın çıkış yerinde Hellenistik ve…

 • Bergama Gezi Rehberi

  Serapis Tapınağı

  Eski Bergama’nın en büyük yapısı, halkın “Kızıl Avlu” olarak adlandırdığı kırmızı tuğla ile inşa edilmiş olan Mısır Tanrılarına adanmış tapınaktır. Önceleri yapının alt kısımları kolonadlarla çevrili, üst kısımları da çeşitli renkte mermerlerle kaplı olduğu için, Eski Çağ’da yapının tuğla duvarları görünmüyordu. Yapının üst kısımlarındaki mermer kuşaklar bugün de yerlerinde durmaktadır.…

 • Bergama Gezi Rehberi

  Kentin Güney Kapısı

  II. Eumenes zamanındaki Bergama’nın kent duvarları yukarı, orta ve aşağı kenti de içine almakta idi. Kente, surların batısındaki büyük kapıdan giriliyordu. Kent kapısı 20 x20 m.ölçüsünde bir avludur.Üçyönde R, K ve E kuleleri ile sağlamlaştırılmıştır (Şek. 298 b). Kente girmek isteyenler M kapısından avluya giriyor ve N kapısından çıkarak kente…

 • Bergama Gezi Rehberi

  Aşağı Agora

  II. Eumenes zamanında kentin genişletilmesi sırasında aşağı agoranın ‘(19) inşa edilmiş olması gerektir. Yukarı agora hem çok yüksekte idi, hem de sadece devlet işlerine ayrılmıştı. Bu nedenle ovaya yakın bir agoranın kurulmasına gereksinme vardı. Yeni pazar yeri II. Eumenes’in ilk yönetim yıllarında, 2. yüzyılın başında inşa edilmiş olmalıdır. Aşağı agora…

 • Bergama Gezi Rehberi

  Peristyl Ev

  Konsül Attalos’un Evi (18) peristyl tarzı bir yapıdır. 20 x 13,5 m. büyüklüğündeki avlunun dört bir yanını sütunlu stoalarla, çeşitli büyüklükte odalar çevirmektedir (Şek. 297). Yapı Hellenistik Dönem’de inşa edilmiş ve Roma Çağı’nda değişikliğe uğramıştır. Krallık dönemi duvarları, düzgün kesme andezit taşlarla, rektogonal ya da polygonal sistemde harçsız olarak yapılmıştır.…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.