• Efes Gezi Rehberi

  Efes Şehrinin Yönetimi

  Oligarşi döneminde yönetim 400 kişilik bir meclisten oluşurken, Roma İm­ paratorluk döneminde Boule (şehir meclisi) 450 kişiden (senatör) oluşmaktadır. Ayrıca şehirle ilgili önemli kararların alındığı Halk Meclisi ise 5.000 kişiden oluşuyordu ve bu meclis toplantılarını tiyatroda yapıyordu. Boule’nin başında Prostros ismi verilen çok önemli, yetkileri son derece geniş bir kişi…

 • Efes Gezi Rehberi

  Efes’de Sosyal Hayat

  Şehrin kapsadığı alan 345 hektardır. En kalabalık olduğu dönemde nüfusu 350.000′ dir. Halk çok erken dönemde etnik karışıma uğramıştır. Şehrin insanları Grekler, Doğulular, Yahudilerdir. Şehir halkının karışık uluslardan oluşumuna etki eden faktörler; kervan yollarının sonunda olması, şehrin Ephesos Artemis Tapmağı’nın asil hakkına sahip olması, ihracat, köle ticareti, bankacılık ve fahişeliktir.…

 • Efes Gezi Rehberi

  Meryem Ana Evi

  İsa’nın ölümünden 4-5 yıl sonra Aziz Johannes Meryem ile birlikte Ephesos’a gider ve onunla birlikte bir süre Marien Kilisesi’nde yaşar. Bu hikaye M.S. 43l’ deki Ephesos Konsiliumu’nda teyit edilir. Daha sonra Aziz Johannes Meryem için Bülbül Dağı’nda bir ev yaptırır ve Meryem hayatının geri kalan günlerini burada geçirir. Zaman içinde…

 • Efes Gezi Rehberi

  Johannes Kilisesi ve Ayasuluk

  Ayasuluk Tepesi’nin güney yamacında Johannes Kilisesi bulunmaktadır. Tarihçi Eusebios’tan öğrendiğimize göre Aziz Johannes M.S. 37-42 arasında Jerusalem’den (Kudüs) sürüldükten sonra Meryem’le birlikte Ephesos’a gelir ve Paulus’un öldürülmesinden sonra incilin yazımına burada devam eder. Ölümünden önce son dileği burada bir kilise yapılması ve kendisinin bu kilise içine gömülmesidir. Hıristiyanlığın 4. yüzyılda…

 • Efes Gezi Rehberi

  Artemis Tapınağı

  Strabon’a göre bu tapınak birçok kez tahrip olmuş ve tekrar yapılmıştır. Antik dönemin yedi dünya harikasından biridir. İlk inşasında deniz kenarındadır. Ancak bugün denizden 5 km içeride kalmıştır. Birkaç inşaat safhası geçiren tapınağın en eski kalıntıları M.Ö. 8. yüzyıla aittir. Bu ilk tapınak kısa yanlarında 4 uzun yanlarında 8 sütun…

 • Efes Gezi Rehberi

  Efes Stadyumu

  Vedius Gymnasionu’nun güneyinde bulunan stadyum her çeşit törenin, atletik yarışmaların, araba koşularının ve gladyatör dövüşlerinin yapıl­ dığı yerdi. Güneydeki oturma yerleri Pion, yani bugünkü Panayır Dağı’nın etekleri üzerin­ de bulunmaktadır. Kuzeydeki oturma yerleri ise tonozlu ayaklar üzerinde inşa edilmiştir. Oturma yerleri Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde Ayasuluk surunun yapılmasında kullanıl­dıkları için stadyum…

 • Efes Gezi Rehberi

  Olympeion Hadrianus Tapınağı

  Bataklık bir arazinin doldurulmasıyla elde edilmiş bir platform (350 x 225 m) üzerinde Korint nizamında inşa edilmiş pseudodipteros planlı bir tapınaktır. Tapınak 74 sütunlu bir peristille çevrili idi. Tapınak bir Olympeion-Temenos içinde yer alıyordu. M.S. 400 yıllarına doğru Hıristiyan dindarlarca yıkılmıştır. Kaynak Prof. Dr. Selçuk Gür – İlk İnsandan Selçuklu’ya…

 • Efes Gezi Rehberi

  Marien Kilisesi

  Kilise M.S. 4. yüzyılda inşa edilmiştir. Kilise ve yanındaki Episkopeium (piskoposluk sarayı) daha önce burada var olan, 29,5 x 260 m ölçülerindeki ince uzun bir yapının üzerine inşa edilmiştir. Burada bulunan bir kitabe nedeniyle uzun süre bu yapının bir tıp okulu olduğu belirtilmiştir. Bazı arkeologlar ise bu eski yapının tıp…

 • Efes Gezi Rehberi

  Liman Hamamı ve Verulanus Spor Alanı

  Bu çok büyük hamam – gymnasium kompleksi Arkadiane Caddesi’nin kuzeyinde yer alır. Batı doğu aksı üzerinde planlanmıştır. Üç bölümden oluşur: hamam, gymnasium ve spor alanı. Yapının inşasına Domitianus döneminde başlanmış, son şekliyle M.S. 4. yüzyılda tamamlanmıştır. Arkadiane Caddesi’nden üç girişli bir kapı ile yapı kompleksine girilmektedir. Girişin tam karşı­sında güney…

 • Efes Gezi Rehberi

  Arkadiane

  Liman ile Tiyatro arasında uzanan 1.800 ayak (528 m) uzunluğundaki yol Ephesos’un en tanınmış, en parlak caddelerinden biridir. Erken İmparatorluk döneminde var olduğu bilinen bu cadde, İmparator Arcadius (M.S. 395-408 yıl­ları arasında hüküm sürmüştür) zamanında restore ettirilmiş ve son şeklini almıştır. Mermerle kaplanmış caddenin genişliği 11 m olup iki yanında…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.