• Topkapı Gezi Rehberi

  Topkapı Sarayı Tarihçe

  Topkapı Sarayı, Osmanlı sultanlarının ikametgâhı, devletin yönetim ve eğitim merkezidir. İstanbul fatihi Sultan II. Mehmed tarafından 1460-1478 tarihleri arasında yaptırılmış olan ve zaman içerisinde bazı ilavelerin yapıldığı Saray’da, Osmanlı padişahları ve Saray halkı 19. yüzyıl ortalarına kadar ikamet etmiştir. 1850’lerin başında Sultanlar, mevcut Saray 19. yüzyılın devlet protokolü ve merasimlerine…

 • Topkapı Gezi Rehberi

  Nöbet Yeri

  Konumu gereği, Harem sürekli denetim altında olmak zorundaydı. Bu nedenle, hanedan mensuplarının ve kadınların yaşadığı bu mekânlar, bu taşlıktaki nöbet binasına bağlanan kemerli bir asma kat yoluyla, özellikle geceleri kontrol altında tutulurdu.

 • Topkapı Gezi Rehberi

  Arabalar Kapısı /Kızlar Kapısı

  Arabalar Kapısı, Harem’de oturan bütün kadınların araba ile girip çıktıkları kapı olmasından dolayı bu adı almıştır. Bu kapı, üzerindeki 1587 tarihli kitabede belirtildiği gibi, Sultan III. Murad tarafından 1587 yılında Harem Dairesi’ne giriş yeri olarak yaptırılmıştır

 • Topkapı Gezi Rehberi

  Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı

  Mabeyn Taşlığı ve Gözde Daireleri Diğer avlulardan farklı olarak Mabeyn Taşlığı’nın dört bir yanı kapalı değildir: bir yanı açıktır. Üç yanını çeşitli yapılar çevreler; bir yanı ise, Harem’in havuzuna bakar. Ayrıca, Valide Sultan Taşlığı yönünde, Cinlerin Meşveret Yeri denilen revak bulunur. Bu revağın üst katı Şehzadegân Dairesi’dir. 18. yüzyıl ortalarında…

 • Topkapı Gezi Rehberi

  Cariyeler ve Kadın Efendiler Taşlığı

  Kadın Efendiler Daireleri ve Cariye Koğuşları’nın baktığı, Harem’in bu en küçük avlusu, konumu nedeniyle hem Kadın Efendi hem de Cariye Taşlığı olarak bilinmektedir. Bir yandan Karaağalar’a diğer yandan da Valide Taşlığı’na ve Ustalar Dairesi’ne bağlanan bu dar ve uzun avlunun ardından Harem’in kadınların yaşadığı bölümü gelir. Boşalan yemek tepsileri bu…

 • Topkapı Gezi Rehberi

  Altınyol

  Altın Yol Harem’in en uzun, eski ve önemli geçidi olan Altın Yol, Harem’i Enderun Avlusu’ndan ayıran duvar boyunca uzanan tonozlu bir yoldur. Altın Yol koridorunun en özel bölümü, Harem’de Hünkâr Dairesi içinden, Mabeyn Taşlığı ve Harem bahçesini sınırlayarak geçen revaklı bölümüdür. Sultanların, 19. yüzyılda bu ismi almadan önce Uzun Yol,…

 • Topkapı Gezi Rehberi

  Çifte Kasırlar / Veliahd Dairesi

  Çifte Kasırlar / Şehzade Dairesi III. Murad Has Odası’nın girişinin Mabeyn Taşlığı tarafında, 17. yüzyılda kademeli olarak inşa edilen Çifte Kasırlar iki odadan oluşur. Bu odalar, 18. yüzyılın başından itibaren Şehzade Daireleri olarak kullanılmıştır. Oda duvarları 17. yüzyıl İznik çinileriyle süslüdür ve ahşap kubbedeki altın süslemeler orijinaldir. 17. yüzyılda Saray’da…

 • Topkapı Gezi Rehberi

  Yemiş Odası / III. Ahmed Has Odası

  Sultan III. Ahmed’in (1703-1730) Harem’deki bu küçük odası, Hünkâr Sofası ile I. Ahmed Has Odası arasındaki alanda yer alır. Her iki mekândan da odaya giriş vardır. Oda, adını o dönemde çiçeğe ve özellikle de laleye gösterilen yoğun ilgi ve rağbetten alan Lale Devri’nde inşa edilmiştir. Sultan III. Ahmed dönemi, Osmanlı…

 • Topkapı Gezi Rehberi

  I. Ahmed Has Odası

  Bu oda 1608 yılında Sultan I. Ahmed’in isteğiyle yaptırılmıştır. Duvarları, yeşil rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı çinilerle kaplıdır. Pencereleri ve dolap kapakları klasik sedef kakma tekniğiyle süslenmiştir.

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.