ARKEOLOJİ

Mezolitik Dönem

Orta taş devri veya geçiş dönemi olarak da adlandırılan bu dönem Güney Avrupa’ da, Mezopotamya’ da, Mısır’ da ve Anadolu’ da farklı zaman süreçleri arasında görülmektedir. Genellikle M.Ö. 12000-5000 yılları arasına tarihlendirilirken, son bilimsel araştırmalara göre Anadolu’da M.Ö. 14000-9000 yılları arasını kapsamaktadır.

Bu dönemde Würm buzul döneminin sonu gelmektedir. Buzullar yavaş yavaş erimiş ve buna paralel olarak deniz seviyesi yükselip doğanın dengesi değişmiştir. İklim şartlarındaki bu değişiklik, bitki örtüsünde de değişimlere neden olmuştur. Bunun sonucunda da daha önce sadece et ile beslenen insanlar bu dönemde etin yanı sıra kök gibi bitkisel ürünler ve su ürünleri tüketmeye başlamışlardır.

Obsidiyen taşından (volkanik cam) yapılmış ok uçları, çakmak taşları, tek ve çift taraflı baltalar bu dönemin karakteristik aletleridir. Obsidiyen taşı en geniş biçimde bu dönemde kullanılmıştır. Buluntu yerleri dikkate alındığında obsidiyenin ticari bir mal olarak takas için de kullanıldığı söylenebilir.

Mezolitik dönem aletleri, paleolitik dönem aletleri ile karşılaştırılırsa, bunların daha küçük boyutlarda üretildikleri kesindir. Üretilen aletler üzerinde ilk kez bu dönemde bazı süslemelerin yapıldığı, aletlerin üzerine çentikler kazındığı göze çarpar.

Köpek ve keçi bu dönemde ehlileştirilmiştir. Bu dönemin sonlarına doğru bazı bölgelerde ilk tarım izlerine rastlanılmıştır. Su geçirmeyen ilk toprak kaplar da bu dönemde üretilmiş, dönemin insanları mağara ağızları yanısıra dere kenarlarında yaşamışlardır.

Anadolu’da bu döneme ait buluntu vermiş merkezlerin başında Antalya yakınlarındaki Öküzini Mağarası, Samsun’da Tepeköy, Konya yakınlarındaki Pınarbaşı, Burdur-Isparta arasında Baladız, Gelibolu’ da Ören, İstanbul’ da Şile yerleşiın yerleri gelmektedir.

Kaynak

Prof. Dr. Selçuk Gür – İlk İnsandan Selçuklu’ya Anadolu Uygarlıkları (ss. 4,5)

Profesyonel Turist Rehberi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.