ARKEOLOJİ

Paleolitik Dönem

Paleolitik Dönem ( MÖ. 1.800.000 – 10.000 )

Paleolitik dönem; Alt Paleolitik l.800.000-100.000, Orta paleolitik 100.000-40.000, Üst paleolitik ise 40.000-10.000 yıllarını kapsamaktadır. Bilim adamlarının deniz kıyılarında yaptıkları araştırmalarda buldukları fosiller, yiyecek artıkları, Paleolitik dönem insanını belirli dönemlerde sıcak ve soğuk dönemler geçirdiğini, bu sıcak ve soğuk döneme göre kuzey ve güney yarımkürede dağıldıklarını göstermektedir Paleolitik dönem içindeki soğuk dönemler Günz, Mindel, Riss ve Würm buzul dönemleri olarak sıralanmaktadır. Bu buzul dönemleri arasında 60-90 bin yıllık zaman dilimleri, sıcak dönem olarak anılmaktadır. En son buzul dönemi 10.000 yıl öncesinde Würm buzul dönemi ile sona ermiş ve son sıcak dönem başlamıştır.

Paleolitik dönemin karakteristikleri: Bu dönemde insanın geçim kaynağı avcılık ve toplayıcılıktır. İnsanlar doğada ne buldularsa yemişler, toprağa kazdıkları çukurlarla, kuvarz veya çakmak taşından yaptıkları aletlerle avlanmışlardır. Genellikle mağaraların önlerindeki giriş kısımlarında yaşamışlardır.

Paleolitik dönem buluntuları bulundukları yerlerin isimleri ile adlandırıla-rak; Abbevilien, Acheulien, Clactonien, Tayacien (alt paleolitik kültürleri) Mousterien (orta paleolitik kültürleri) Perigordien Aurignocien Solutrien, Magdelenien (üst paleolitik kültürleri) olarak tanımlanmaktadırlar.

Bu kültürlere ait bazı mağara duvarlarında av büyüsü olarak çizilmiş resimlere rastlanmıştır. Bu döneme ait mağara resimleri arasında en önemlileri Avrupa’da İspanya ile Fransa arasında yer alan Pirene dağlarındaki mağaralarda bulunmuştur. Anadolu’da ise bu döneme ait mağara resimlerine Antalya ili sınırları içindeki Öküzini ve Beldibi Camızlı mağaralarında rastlanmıştır.

Üst Paleolitik dönemde taş aletlerin yanı sıra, obsidiyen, tahta, kemik ve boynuzdan da alet yapıldığı görülmektedir. Anadolu’ da Paleolitik buluntuların tespit edildiği belli başlı merkezler:

  • Bilecik, Soğanlıdere (Kayseri)
  • Pirun (Adıyaman)
  • Etiyokuşu, Dereköy, Ludumlu, Gölbaşı, Keçiören (Ankara)
  • Dülük, Kartal (Gaziantep)
  • Tepeköy (Samsun)
  • Yarımburgaz, Pendik (İstanbul)
  • Beldibi, Öküzini, Camızlı, Karain (Antalya)

Tartışmasız en önemli buluntular Antalya Karain’ de gün yüzüne çıkarılmıştır. 1946 yılından bu yana bu mağarada yapılan kazılarda Carbon 14 metoduy-la M.Ö. 39000 yılına tarihlendirilen neandertal insanın kafatası parçası., yemek artıkları ve kullandığı çok sayıda kesici, delici, kazıyıcı taş aletler bulunmuştur.

Kaynak

Prof. Dr. Selçuk Gür – İlk İnsandan Selçuklu’ya Anadolu Uygarlıkları (ss. 2,3,4)

Profesyonel Turist Rehberi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.