• ARKEOLOJİ

  Tunç (Bronz) Çağı

  Kalay ve bakırın karışımından oluşan Tunç Çağı Anadolu’da  Kalkolitik sonunda görülür. Ancak tunç madeninin alet ve kap yapılmasında kullanılma­sı 3. binin başlarına rastlar. Mezopotamya’da ve Mısır’da tunçtan eserlerin yapılmaya başlandığı sıralarda (M.Ö.4. bin sonu) yazı keşfedilmiş bulunduğundan bu ülkeler için Tunç Çağı deyimi yerine ya­zılı belgelerden elde edilen kronoloji ve…

 • Anadolu Uygarlıkları

  İyonyalılar (M.Ö. 1200-546)

  İyonya, İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında kalan kıyı bölgesinin adıdır. M.Ö. XII. yüzyılda Yunanistan’da yaşayan Akalar göçler sonucunda bu bölgeye geldiler. Batı Anadolu kıyılanında Milet, Efes, Foça, İzmir gibi şehir devletleri kurdular. Bu şehir devletleri kısa zamanda birer ticaret ve sanat merkezi haline gelmiştir. Lidyalılar, İyonyalıların Anadolu ve Ön…

 • Anadolu Uygarlıkları

  Lidyalılar (M.Ö. 700-546)

  İlkçağ’da Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgeye Lidya, burada yaşayanlara de Lidyalılar denmiştir. Hint – Avrupalı bir kavim olan ve doğudan Anadolu ya gelen Lidyalılar Öncö Hititlerin daha sonra da Frigyalıların egemenliği altında yaşadılar. Lidyallar, Frigyalıların yıkılmasından sonra Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurdular (MÖ. 487). Başkentleri…

 • Anadolu Uygarlıkları

  Urartular (M.Ö. 1200-600)

  Urartu Devleti önceleri beylikler halinde yaşayan Asya kökenli Huri kabileleri tarafından MÖ. 11.  yüzyılda Van gölü ve çevresinde kurulmuştur. Baş kenti Tuşpa (Van)’dır. Urartular yaklaşık 200 yıl boyunca Doğu Anadolu’ya hakim oldular. Bu bölgenin egemenliği için Asurlular ile devamlı savaşlar yaptılar. Urartu Devleti Kafkaslar’dan gelen Kimmer ve Saka (iskit) akınlarıyla…

 • Anadolu Uygarlıkları

  Frigyalılar (M.Ö. 1200-700)

  Frigyalılar M.Ö. XII. yüzyılda Hititlerin yıkılmasına yol açan göçler sırasında boğazlar yoluyla batıdan Anadolu’ya gelmişlerdir. Eskişehir, Afyonkarahisar ve Ankara yörelerine yerleşmişlerdir. Bu bölge M.Ö. 1000 yıllarından itibaren Frigya olarak anılmıştır. M.Ö. 750’den sonra güçlü bir devlet kurdular. Devletin kurucusu Gordios, başşehri Polatlı yakınlarındaki Gordion’dur. Kral Midas Dönemi’nde Frigyalılar būtün Orta…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.