• Efes Gezi Rehberi

  Efes Şehrinin Yönetimi

  Oligarşi döneminde yönetim 400 kişilik bir meclisten oluşurken, Roma İm­ paratorluk döneminde Boule (şehir meclisi) 450 kişiden (senatör) oluşmaktadır. Ayrıca şehirle ilgili önemli kararların alındığı Halk Meclisi ise 5.000 kişiden oluşuyordu ve bu meclis toplantılarını tiyatroda yapıyordu. Boule’nin başında Prostros ismi verilen çok önemli, yetkileri son derece geniş bir kişi…

 • Efes Gezi Rehberi

  Efes’de Sosyal Hayat

  Şehrin kapsadığı alan 345 hektardır. En kalabalık olduğu dönemde nüfusu 350.000′ dir. Halk çok erken dönemde etnik karışıma uğramıştır. Şehrin insanları Grekler, Doğulular, Yahudilerdir. Şehir halkının karışık uluslardan oluşumuna etki eden faktörler; kervan yollarının sonunda olması, şehrin Ephesos Artemis Tapmağı’nın asil hakkına sahip olması, ihracat, köle ticareti, bankacılık ve fahişeliktir.…

 • Efes Gezi Rehberi

  Meryem Ana Evi

  İsa’nın ölümünden 4-5 yıl sonra Aziz Johannes Meryem ile birlikte Ephesos’a gider ve onunla birlikte bir süre Marien Kilisesi’nde yaşar. Bu hikaye M.S. 43l’ deki Ephesos Konsiliumu’nda teyit edilir. Daha sonra Aziz Johannes Meryem için Bülbül Dağı’nda bir ev yaptırır ve Meryem hayatının geri kalan günlerini burada geçirir. Zaman içinde…

 • Efes Gezi Rehberi

  Johannes Kilisesi ve Ayasuluk

  Ayasuluk Tepesi’nin güney yamacında Johannes Kilisesi bulunmaktadır. Tarihçi Eusebios’tan öğrendiğimize göre Aziz Johannes M.S. 37-42 arasında Jerusalem’den (Kudüs) sürüldükten sonra Meryem’le birlikte Ephesos’a gelir ve Paulus’un öldürülmesinden sonra incilin yazımına burada devam eder. Ölümünden önce son dileği burada bir kilise yapılması ve kendisinin bu kilise içine gömülmesidir. Hıristiyanlığın 4. yüzyılda…

 • Efes Gezi Rehberi

  Artemis Tapınağı

  Strabon’a göre bu tapınak birçok kez tahrip olmuş ve tekrar yapılmıştır. Antik dönemin yedi dünya harikasından biridir. İlk inşasında deniz kenarındadır. Ancak bugün denizden 5 km içeride kalmıştır. Birkaç inşaat safhası geçiren tapınağın en eski kalıntıları M.Ö. 8. yüzyıla aittir. Bu ilk tapınak kısa yanlarında 4 uzun yanlarında 8 sütun…

 • Efes Gezi Rehberi

  Efes Stadyumu

  Vedius Gymnasionu’nun güneyinde bulunan stadyum her çeşit törenin, atletik yarışmaların, araba koşularının ve gladyatör dövüşlerinin yapıl­ dığı yerdi. Güneydeki oturma yerleri Pion, yani bugünkü Panayır Dağı’nın etekleri üzerin­ de bulunmaktadır. Kuzeydeki oturma yerleri ise tonozlu ayaklar üzerinde inşa edilmiştir. Oturma yerleri Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde Ayasuluk surunun yapılmasında kullanıl­dıkları için stadyum…

 • Efes Gezi Rehberi

  Erken Dönemde Efes / 5. Bin Yıl – M.Ö. 334

  Ephesos bölgesindeki en eski beşeri yerleşim izleri Kalkolitik Çağ’a (5. bin yıl) kadar geri gitmektedir. Üç bir yanı açık, yamaçları kayalık ve savunmaya elverişli bir tepe olan Ayasuluk’a en geç Erken Tunç Çağı’ndan (3. bin yıl) itibaren yerleşilmiştir. O dönemde antik çağlardan beri Kaystros Irmağı’nın (Küçük Menderes) taşkınlarıyla taşınan alüvyonlarla…

 • Efes Kuretler Caddesi Kazı Çalışmaları
  Efes Gezi Rehberi

  Efes Araştırmaları Tarihi

  Efes harabelerinin 17. ve 19. yüzyıllarda gezi notlarında yer almasından itibaren Londra’daki British Museum, Efes’te arkeolojik araştırmalara başlamıştır. Mimar John Turtle Wood görevlendirilerek 1863–1874 yılları arasında özellikle Artemision’un bulunması amacına yönelik kazıları yürütmüştür: 1869 yılının yılbaşında Wood yaklaşık 7 m. derinlikte tapınağın mermer kaplamalarına rastlamıştır. Ne var ki umulan buluntularla…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.