• MİTOLOJİ

    Hesiodos

    Homeros’tan sonraki ikinci önemli Yunan şairi olan Hesiodos Yunan didaktik şiirinin babası olarak bilinir , MÖ 8. yy. sonlarına doğru yaşamış olan yoksul bir çiftçinin oğludur. Homeros’tan sonra Yunan İlkçağının en büyük ozanıdır. Tanrı soylarını sayan, tanrılar arasında yetki ve şeref alanlarını saptayan ve tanrıların kişiliklerini belirten, bu iki ozandır, der…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.