• Anadolu Uygarlıkları

    Urartular (M.Ö. 1200-600)

    Urartu Devleti önceleri beylikler halinde yaşayan Asya kökenli Huri kabileleri tarafından MÖ. 11.  yüzyılda Van gölü ve çevresinde kurulmuştur. Baş kenti Tuşpa (Van)’dır. Urartular yaklaşık 200 yıl boyunca Doğu Anadolu’ya hakim oldular. Bu bölgenin egemenliği için Asurlular ile devamlı savaşlar yaptılar. Urartu Devleti Kafkaslar’dan gelen Kimmer ve Saka (iskit) akınlarıyla…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.