• MİTOLOJİ

  Hesiodos

  Homeros’tan sonraki ikinci önemli Yunan şairi olan Hesiodos Yunan didaktik şiirinin babası olarak bilinir , MÖ 8. yy. sonlarına doğru yaşamış olan yoksul bir çiftçinin oğludur. Homeros’tan sonra Yunan İlkçağının en büyük ozanıdır. Tanrı soylarını sayan, tanrılar arasında yetki ve şeref alanlarını saptayan ve tanrıların kişiliklerini belirten, bu iki ozandır, der…

 • MİTOLOJİ

  Odysseia Destanı

  Modern Batı kültürünü oluşturan temellerden biridir ve İlyada destanından sonra günümüze ulaşan ikinci en eski Batı edebiyatı örneğidir.Destan daha çok Yunan kahramanı Odysseus’u ve onun Truva’nın düşmesinden sonra evine yaptığı dönüş yolculuğunu konu edinmiştir. On sene süren Truva Savaşı’ndan sonra Odysseus’un evinin bulunduğu İthake’ye dönmesi bir on sene daha alır.…

 • MİTOLOJİ

  İlyada Destanı

  Homeros’un Yunanca İlias adını taşıyan destanı, İlyon ya da  Troya olarak anılan kentin destanıdır. Konusu Troya Savaşı olmakla  birlikte, hem bu savaşın ancak kısa bir dönemini kaplar, hem de Tro­ya efsaneleri diye andığımız büyük bir efsane ve masal çemberinin  küçük bir bölümünü içine alır. İlyada’da bütün bir savaşın öncesi ve…

 • MİTOLOJİ

  Homeros

  Yunan Mitolojisi Homeros ile Başlar Homeros Antik Çağ’da yaşamış, batı edebiyatının ilk büyük esenleri olarak kabul edilen İlyada ve Odysseia destanlarının yazarı olarak kabül edilmiş İyonyalı ozandır. Yazdığı destanlar Klasik Çağ Yunan Edebiyatı’nı ve Mitoloji’sini derinden etkilemiş ve bunların aracılığıyla da bütün batı edebiyatına etki etmiştir. İrlandalı yazar James Joyce’un…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.