• Anadolu Uygarlıkları

  Likya Medeniyeti

  Likya Medeniyeti Nerede ? Günümüzde Teke Yarımadası olarak adlandırılan, Antalya ile Fethiye körfezleri arasındaki Akdeniz’e uzanan yarımada antik coğrafyada Likya olarak adlandırılmıştır. Bölgenin güney sınırı Akdeniz ile belirlenmiş; doğu, batı ve kuzey sınırları ise tarihi süreç içinde dönemlere göre değişiklik göstermiştir. Antik yazarlara göre; Antalya’nın hemen batısından başlayıp güneybatıya doğru…

 • Anadolu Uygarlıkları

  Hatti Uygarlığı ( M.Ö. 2500-2000/1700)

  Anadolu Yarımadasının bugün için bilinen en eski adı “Hatti Ülkesi” idi. İlk defa Mezopotamya yazılı kaynaklarında, Akkad Sülalesi döneminde (M.Ö. 2350 – 2150) kullanılan bu adlandırma, 7.yüzyıl Asur yıllıklarında görüldüğü üzere, M.Ö. 630 tarihlerine değin süregelmiştir. Böylece Anadolu en aşağı 1700 yıl boyunca Hatti ülkesi olarak tanınıyordu. Bu ad o…

 • Anadolu Uygarlıkları

  İyonyalılar (M.Ö. 1200-546)

  İyonya, İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında kalan kıyı bölgesinin adıdır. M.Ö. XII. yüzyılda Yunanistan’da yaşayan Akalar göçler sonucunda bu bölgeye geldiler. Batı Anadolu kıyılanında Milet, Efes, Foça, İzmir gibi şehir devletleri kurdular. Bu şehir devletleri kısa zamanda birer ticaret ve sanat merkezi haline gelmiştir. Lidyalılar, İyonyalıların Anadolu ve Ön…

 • Anadolu Uygarlıkları

  Lidyalılar (M.Ö. 700-546)

  İlkçağ’da Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgeye Lidya, burada yaşayanlara de Lidyalılar denmiştir. Hint – Avrupalı bir kavim olan ve doğudan Anadolu ya gelen Lidyalılar Öncö Hititlerin daha sonra da Frigyalıların egemenliği altında yaşadılar. Lidyallar, Frigyalıların yıkılmasından sonra Kral Giges zamanında bağımsız bir devlet kurdular (MÖ. 487). Başkentleri…

 • Anadolu Uygarlıkları

  Urartular (M.Ö. 1200-600)

  Urartu Devleti önceleri beylikler halinde yaşayan Asya kökenli Huri kabileleri tarafından MÖ. 11.  yüzyılda Van gölü ve çevresinde kurulmuştur. Baş kenti Tuşpa (Van)’dır. Urartular yaklaşık 200 yıl boyunca Doğu Anadolu’ya hakim oldular. Bu bölgenin egemenliği için Asurlular ile devamlı savaşlar yaptılar. Urartu Devleti Kafkaslar’dan gelen Kimmer ve Saka (iskit) akınlarıyla…

 • Anadolu Uygarlıkları

  Frigyalılar (M.Ö. 1200-700)

  Frigyalılar M.Ö. XII. yüzyılda Hititlerin yıkılmasına yol açan göçler sırasında boğazlar yoluyla batıdan Anadolu’ya gelmişlerdir. Eskişehir, Afyonkarahisar ve Ankara yörelerine yerleşmişlerdir. Bu bölge M.Ö. 1000 yıllarından itibaren Frigya olarak anılmıştır. M.Ö. 750’den sonra güçlü bir devlet kurdular. Devletin kurucusu Gordios, başşehri Polatlı yakınlarındaki Gordion’dur. Kral Midas Dönemi’nde Frigyalılar būtün Orta…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.