Tarih Bilimine Giriş

Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden - sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak inceleyen sosyal bir bilimdir.

Özellikleri ve araştırma yöntemleri açısından bilimler pozitif bilimler ve beşeri bilimler olarak ikiye ayrılır. Pozitif bilimler tabiatı ve tabi olgularını incelerken beşeri bilimlerin konusu insan ve faaliyetleridir

Beşeri bilimlerden biri olan tarihin konusunu toplumların zaman içinde gerçekleştirdikleri sosyal, iktisadi, siyasal, kültürel ve dini faaliyetler oluşturur. İnsanı ilgilendiren sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve dini her alanda ortaya çıkan şeylere olay denir. Haçlı Seferleri, İstanbul’un alınması, Malazgirt Savaşı gibi. Oluşum sürecinde veya başka bir durumun belirtisi olarak gözlemlenen gelişmelere ise olgu denir. Avrupa'da feodalitenin zayıflaması, İstanbul’un ve Anadolu'nun Türkleştirilmesi gibi. Bu olay ve olgular tarihi oluşturur

Tarih geleceğin inşası için yorumlanmak üzere tarihçiler tarafından incelenir. Bu incelemeler sonucunda ortaya çıkan bilgiye tarih bilgisi denir. Ancak elde edilen bilgilerin mutlak doğruya ulaştığını söylemek mümkün değildir. Çünkü bulunacak her yeni belge, mevcut bilgiler tamamlayabilir veya tamamen değiştirebilir.

  • TARİH,  Tarih Bilimine Giriş

    Tarihi Çağlar

    Yazının kullanılmaya başlamasından günümüze kadar geçen dönemdir. Tarihin çağlara ayrılmasında insanlık tarihine etki eden, bugünkü medeniyetin oluşmasında katkısı olan önemli toplumsal ve siyasal olaylar esas alınmıştır. Çağ ayrımında tarihçiler arasında ittifak yoktur. Gerçekte bir çağı diğerlerinden kesin çizgilerle ayırmak imkansızdır. Ancak tarihin incelenmesini kolaylaştırmak ve genel değerlendirmeler yapabilmek için tarih…

  • TARİH,  Tarih Bilimine Giriş

    Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler

    TAKVİMLER Zamanı ölçmek için hazırlanan çizelgelere takvim denir. İlkçağlar’dan itibaren zamanı ölçmekte kullanılan temel birimler gün, ay ve yıldır. Takvimler ay ve güneşin hareketlerine göre iki şekilde düzenlenmiştir. 1- Ay Yılı Ayın dünya etrafında 12 defa dönmesi sırasında geçen 354 günlük süredir. 2- Güneş Yılı Dünyanın güneş çevresinde bir defa…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.