• Genel Kültür

  Tarihi Çağlar

  Yazının kullanılmaya başlamasından günümüze kadar geçen dönemdir. Tarihin çağlara ayrılmasında insanlık tarihine etki eden, bugünkü medeniyetin oluşmasında katkısı olan önemli toplumsal ve siyasal olaylar esas alınmıştır. Çağ ayrımında tarihçiler arasında ittifak yoktur. Gerçekte bir çağı diğerlerinden kesin çizgilerle ayırmak imkansızdır. Ancak tarihin incelenmesini kolaylaştırmak ve genel değerlendirmeler yapabilmek için tarih…

 • Genel Kültür

  Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler

  TAKVİMLER Zamanı ölçmek için hazırlanan çizelgelere takvim denir. İlkçağlar’dan itibaren zamanı ölçmekte kullanılan temel birimler gün, ay ve yıldır. Takvimler ay ve güneşin hareketlerine göre iki şekilde düzenlenmiştir. 1- Ay Yılı Ayın dünya etrafında 12 defa dönmesi sırasında geçen 354 günlük süredir. 2- Güneş Yılı Dünyanın güneş çevresinde bir defa…

 • Genel Kültür

  Osmanlı Padişah Tuğraları

  Tuğra, an’aneye göre Oğuz Hanın tahrirî alâmeti imiş; bazı Türk âlimleri bu tabirin, efsanevi bir kuş olan (Tuğrı) dan geldiğini ve bu kuşun Oğuzların büyük Hâkanının arması olduğunu kabul ediyorlarsa da mehaz göstermiyorlar. Tuğrayı büyük Selçukilerde, Anadolu Selçukilerinde, Anadolu Beyliklerinde, Memlûklerle Osmanlılarda da görmekteyiz. Osmanlı Tuğraları sonradan arma şeklini alarak…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.