• ARKEOLOJİ

  Tunç (Bronz) Çağı

  Kalay ve bakırın karışımından oluşan Tunç Çağı Anadolu’da  Kalkolitik sonunda görülür. Ancak tunç madeninin alet ve kap yapılmasında kullanılma­sı 3. binin başlarına rastlar. Mezopotamya’da ve Mısır’da tunçtan eserlerin yapılmaya başlandığı sıralarda (M.Ö.4. bin sonu) yazı keşfedilmiş bulunduğundan bu ülkeler için Tunç Çağı deyimi yerine ya­zılı belgelerden elde edilen kronoloji ve…

 • ARKEOLOJİ

  Protohistorya

  Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi insanlık tarihinde tarımın başladığı ve ilk yerleşik yaşamın ortaya çıktığı dönem olan Neolitik Çağ’dan (yaklaşık olarak M.Ö. 10.000 ortaları) başlayarak sırasıyla Kalkolitik Çağ (M.Ö. 5.000-3.000), Tunç Çağı (M.Ö. 3.000-1.200) ve Demir Çağı (M.Ö. 1.000-500) sonuna kadar olan zaman diliminde başta Anadolu olmak üzere tüm Ön…

 • ARKEOLOJİ

  Kalkaolitik Dönem

  Kalkaolitik Dönem (M.Ö. 5500-3000) Bakır ve taş devri olarak da nitelenir. Birçok bilim adamı tarafından neolitiğin son dönemi olarak ele alınmış ve incelenmiştir. Bu dönemde Neolitik dönem yerleşimlerinin nüfusu artmış, köyden kent oluşuınuna geçilmiştir. Üç döneın içinde incelenebilir; İlk dönem zengin süslemeli seramikleri ile tanınır. Anadolu’ da bu dönme ait…

 • ARKEOLOJİ

  Neolitik Dönem

  Pek çok bilim adamı, insanlığın geçirdiği bu zaman sürecini gerçek bir devrim olarak nitelemektedir. İnsanlar bu dönemde yerleşik düzene geçmişler, köyler kurmuşlar, tarım ürünlerini ekip biçmişler, buğday, arpa, yulaf gibi tahıl ürünlerini yetiştirmişler, onları depolayabilmişler, avlanamadıkları sürelerde depoladıkları ürünlerle beslenmişlerdir. Yaklaşık bir milyon yıla yakın süre boyunca sadece avlayıcı ve…

 • ARKEOLOJİ

  Mezolitik Dönem

  Orta taş devri veya geçiş dönemi olarak da adlandırılan bu dönem Güney Avrupa’ da, Mezopotamya’ da, Mısır’ da ve Anadolu’ da farklı zaman süreçleri arasında görülmektedir. Genellikle M.Ö. 12000-5000 yılları arasına tarihlendirilirken, son bilimsel araştırmalara göre Anadolu’da M.Ö. 14000-9000 yılları arasını kapsamaktadır. Bu dönemde Würm buzul döneminin sonu gelmektedir. Buzullar…

 • ARKEOLOJİ

  Paleolitik Dönem

  Paleolitik Dönem ( MÖ. 1.800.000 – 10.000 ) Paleolitik dönem; Alt Paleolitik l.800.000-100.000, Orta paleolitik 100.000-40.000, Üst paleolitik ise 40.000-10.000 yıllarını kapsamaktadır. Bilim adamlarının deniz kıyılarında yaptıkları araştırmalarda buldukları fosiller, yiyecek artıkları, Paleolitik dönem insanını belirli dönemlerde sıcak ve soğuk dönemler geçirdiğini, bu sıcak ve soğuk döneme göre kuzey ve…

 • ARKEOLOJİ

  Prehistorya

  Prehistorya; Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik dönemler olmak üzere genelde üç bölümde incelenir. Bu bölümler de kendi içlerinde alt, orta ve üst şeklinde bölümere ayrılırlar. Prehistorik dönemde fizyolojik yönden farklılık gösteren dört ana insan türüne rastlanılır: Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Neandertal ve Homo Sapiens. Bu insan türleri arasında hakkında en…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.