• Göreme Gezi Rehberi

  Göreme Açık Hava Müzesi Tarihçe

  2. Yüzyılın sonlarında Kapadokya’da önemli sayıda hristiyan toplumu bulunmaktaydı. Bu devre ait iki piskoposluk bölgesi bilinmektedir.Bunlardan biri bölgede uzun süre hristiyanların merkezi olacak olan Kayseri, diğeri ise Malatya idi. 3. Yüzyılda kuvvetli şahsiyete sahip Rahipler bölgeyi dini düşünce ve yaşantının canlı bir merkezi haline Getirdiler. 4. Yüzyılda Kapadokya üç büyük…

 • Göreme Gezi Rehberi

  Aziz Basil Şapeli

  11.yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Aziz Basil Şapelinin girişinde ilk dikkati çeken, zemindeki yanyana dizilmiş mezarlar ve mezar nişidir. Bu mezarlar büyük ihtimalle ya şapelin donörüne ve yakınlarına ya da saygın din adamlarına aitti. 3 apsisli olan şapelin ana apsisine, pek ender rastlanan bir şekilde apsisin sağ kesimine, İsa elinde İncil’le…

 • Göreme Gezi Rehberi

  Yemekhane / Kiler / Mutfak

  Yılanlı kilise ile karanlık kilise arasında yer alan üç yapı yan yana olup, birbirleriyle bağlantılıdır. Kiler olarak kullanılan ilk mekanda erzakları depolamak için oyuklar bulunmaktadır. Mutfakta ise yöre köylerinde hala kullanılan topraktan yapılmış ‘tandır’ adı verilen ocak bulunmaktadır. En son bölümde ise yemekhane yer alır. Girişin sol tarafınoa 40-50 kişinin…

 • Göreme Gezi Rehberi

  Azize Catherine Şapeli

  Karanlık Kilise ile Çarıklı Kilise arasında yer alan Azize Aatherine Şapeli, hem narteksi, hem de naosu serbest haç planlı, merkezi kubbeli, haç kolları beşik tonozlu ve apsisi templonludur. Narteks zemininde dokuz mezar, duvarlarında ise iki nişli mezar (arkosolıum) yer alır. Şapelin sadece naos kısmı figürsel dekorasyonlar içermektedir. Pandantifler kabartma geometrik…

 • Göreme Gezi Rehberi

  Yılanlı Kilise (Aziz Onuphrius)

  Ana mekan enlemesine dikdörtgen planlı, beşik tonozlu, güneyde mezarların bulunduğu ek mekan ise düz tavanlıdır. Apsisi sol uzun duvara oyulmuş, kilise tamamlanmadan bırakılmıştır. Girişi kuzeydendir. Kilise tonozunun her iki yanında kapadokya’da saygın olan azizlerin tasvirleri bulunmaktadır. Kilise 11. Yüzyıla tarihlenmektedir. Sahneleri: girişin tüm karşısında sol elinde incil tutan isa ve…

 • Göreme Gezi Rehberi

  Tokalı Kilise

  Sadece Kapadokya için değil aynı anda bütün Bizans sanatı için de oldukça önemli bir anıttır. Beşik tonozlu geniş bir naos olan eski Tokalı Kilise büyük ihtimalle 9.yy’ ın sonunda kazılmıştır. Tonozda, Kapadokya’ da çok sevilen, bazıları batı sanatında oldukça ender olan ve sahte incillere dayandırılan, İsa ve Vaftizci Yahya’ nın…

 • Göreme Gezi Rehberi

  Çarıklı Kilise

  Girişi kuzeyden olan kilise salonları açık bir avlunun üç kenarına serpilmiş bir manastırın parçasıdır. Narteks kısmı yıkılmış olan kilisenin plan tipi, karanlık ve elmalı kiliselerden farklı olarak, kare içinde iki serbest destekli kapalı yunan haçı tipinde ve üç apsislidir. Her nedar isa’nın göğe yükselişi sahnesinin altına isabet eden yerdeki derin…

 • Göreme Gezi Rehberi

  Elmalı Kilise

  Dokuz kubbeli, dört sütunlu, kapalı yunan haçı planlı; üç apsislidir. Asıl girişi güney yönünden olan kiliseye, kuzeyden açılan bir tünel vasıtasıyla girilebilmektedir. Elmalı kilise’nin ilk süslemeleri aziz basil ve azize barbara şapeli’nde olduğu gibi doğrudan duvara kırmızı boya ile yapılan haç ve geometrik motiflerdir. Kilise’ye isa peygamberin hayatı ile ilgili…

 • Göreme Gezi Rehberi

  Karanlık Kilise

  Kuzeydeki kavisli bir merdivenden kilisenin dikdörtgen beşik tonozlu narteksine çıkılır. Narteksin güneyinde ikisi büyük, biri küçük 3 mezar bulunmaktadır. Kilise haç planlı, haç kolları çapraz tonozlu, merkezi kubbeli, dört sütunlu ve üç apsislidir. Merkezdeki kubbede isa pantokrator, diğer kubbelerde ise dört melek gabriel, michael, raphael, uriel yer alır. Karanlık kilise…

 • Göreme Gezi Rehberi

  Aziz Barbara Şapeli

  Göreme açık hava müzesi içinde belkide turistlerin ençok ilgısini çeken kilisesidir. Özenli mimarisi, küçücük bölümleri ve kırmızı motifleriyle hoş bir birliktelik sergiler. Soyut şekillerin ve motiflerinin abartılı kullanımı ikonalar gibi çerçeveli aziz portrelerinin varlığı ve nihayet girişin tam karşısında yer alan anlaşılması güç kompozisyondan zaten şaşkına dönen ziyaretçiler, dinsel işaretlerin…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.