• Truva Gezi Rehberi

  Güney Kapısı

  Güney Kapısı Şu anda, Troia VI döneminden kalma, büyük güney kapısının hemen önünde bulunmaktasınız. Büyük bir ihtimalle kalenin ana giriş kapısı olan güney girişinden günümüze, sadece doğrudan kalenin içerisine uzanan giriş kapısı kalmıştır. Bu yol, o dönemlerde tamamen taş levhalarla kaplıydı. Yolun ortasında, levhaların altında, Troia VII dönemine ait olduğu…

 • Truva Gezi Rehberi

  Odeon-Bouleterion

  Küçük Tiyatro(Odeion) Şu anda, müzikli gösterilerinde yapıldığı Roma Odeon’un önünde durmaktasınız. Arkada, Troia VI kale duvarı ve Troia VI evine ait bir payeyi görmektesiniz (,,Payeli ev”). Hemen arkanızda ise, Roma imparatorluk dönemine ait bir hamam yapısı bulunmaktadır. Odeon, hamam ve pek uzak olmayan Bouleuterion, şehirdeki günlük yaşamın geçtiği Agora’nın, yani…

 • Truva Gezi Rehberi

  Kaynak Mağarası

  Troia/Wilusa’nın Kaynak Mağarası 1997-2001 yılları arasında, aşağı kentin güney batısındaki alanda, yapay olarak açılmış üç ayrı kolu olan, yaklaşık 160 m. uzunluğunda kaynak mağara kazılmıştır. Tünel sistemlerinin bazı bölümleri M.Ö. 3. bine tarihlenmektedir. Silisli tortunun tarihlenmesi 230 Uranyum /Thorium yöntemiyle yapılmıştır. M.Ö. 2. binde (Troia VI / VIIa) yaklaşık 1000…

 • Truva Gezi Rehberi

  Kutsal Alan

  Troia, antik kaynaklar ve kazılardan elde edilen bilgilere göre, daha Homeros’un yaşadığı dönemlerde (“ kutsal Ilios”) ve özellikle de Yunan ve Roma Çağlarında önemli bir dini merkezdi.Önünüzdeki kutsal alan olasılıkla M.Ö. 700’lerde inşa edilmiştir. Troia VII ve VI’nın aşağı kentindeki yerleşim kalıntıları düzeltilmiş ve bir duvarla çevrilmiştir. Burası Helenistik dönemden…

 • Truva Gezi Rehberi

  VIM Saray Binası

  Şu anda Troia VI kalesinin en güney ucunda, büyük savunma duvarının hemen üstünde bulunmaktasınız. Yalnızca yüzeyi açılmış olan duvar, doğu duvarında görüldüğü gibi (Pano 2)şu anki kenardan, güney yönünden yaklaşık 5 metre derinliğinde bir duvar olarak düşünmek gerekmektedir. Sol tarafta, yani çevre duvarlarının iç tarafının kuzeyinde, VIM binasına ait 27…

 • Truva Gezi Rehberi

  Rampa

  Buradan, Troia II kalesine ait kısmen restore edilmiş rampası ve savunma duvarını görmektesiniz. Troia II, Trioa Ia-Ie (Troia I-orta) kalıntılarının üzerine yapılmış olup, 8 yapı evresine (IIa-IIh) sahiptir. Savunma duvarı zaman içinde, kaleyi büyütmek için dışa doğru genişletilmiştir. Eski kalıntıların üstündeki yeni yapıları ve kısmen kapatılmış duvarları görmek mümkündür. Uzunluğu…

 • Truva Gezi Rehberi

  7 – Schliemann Yarması

  Schliemann, ilk üç kazı mevsiminde höyüğün ortasından geçen, 40 m. genişliğinde ve 17 m. derinliğindeki kuzey-güney yarmasını açmıştır. “Deneme kazısı” olan bu çalışmalarla ana kayaya kadar inilmiştir: Schliemann bu yöntemle “Priamos Kalesi”ni bulacağını umuyordu. Ancak bu çalışmalar sırasında, üst tabakalardaki önemli yapı kalıntıları, kısmen ya da tamamen tahrip edilmiştir. Yarmanın…

 • Truva Gezi Rehberi

  Kale Yönetim Merkezi

  Troia II kalesindeki yerleşmeler, yaklaşık 3 m. kalınlığında etkileyici bir tabaka oluşturmaktadırlar. Bu tabaka, yapılan kazılar sonucunda, hem savunma duvarındaki değişiklikler, hem kale içindeki yapılara göre sekiz ayrı yapı evresine ayrılmıştır. Kaledeki en önemli evreler, Troia IIc ve Schliemann’ın başka eserlerin yanı sıra ünlü “Priamos Hazinesi”ni de bulduğu Troia IIg…

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.