Topkapı Gezi Rehberi

Has Ahırlar

Padişah ve Enderun ağalarının atları, Beşir Ağa Mescidi’nin yanından başlayan ve Zülüflü Baltacılar Koğuşu’na kadar uzanan Has Ahur’da tutulurdu. Binanın kuzeyindeki tek kubbeli mekân ve etrafındaki odalar, padişahların kullandıkları koşum takımlarından oluşan Raht-ı Hümâyun Hazinesi’nin muhafaza edildiği yerlerdi. Mücevherlerle süslü, altın ve gümüşten eyerler, kırbaçlar, üzengiler, gemler ve at başlıkları Raht Hazinesi defterlerine kaydedilir, Mühr-i Hümâyun ile mühürlenir ve burada saklanırdı. Burada ayrıca Ahur Emini (Baş İmrahor) ve diğer yöneticilerin odaları bulunurdu. Kapısının üzerindeki kitabede 1736 yılında onarıldığı, avludaki cami ve hamamın yeniden yaptırıldığı yazılı olan ahur bölümü ince ve uzundur. Avludaki yalaklar Fatih Sultan Mehmed ve Sultan III. Murad devrinden kalmadır. Has Ahur, bugünkü görünümünü 1939-42 onarımlarında almıştır. İmrahor odasının tavanı Bebek’teki Köçeoğlu Yalısı’ndan getirilerek 1942 yılında buraya konulmuştur. Ahur bölümü, günümüzde geçici sergiler için kullanılmaktadır.

Profesyonel Turist Rehberi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.