Topkapı Gezi Rehberi

Bâb-ü’s Selâm

Devletin yönetim merkezlerine açılan ve Orta Kapı da denilen, Bâbüsselâm adındaki iki kuleli kapı, Topkapı Sarayı’nın ve İmparatorluğun ihtişamının bir simgesi olmuştur. Fatih Sultan Mehmed zamanında inşa edilmiş olan Bâbüsselâm, 16. ve 17. yüzyıllarda çeşitli tamiratlar görmüştür. Kitabesinden, demir kapı kanatlarının İsa b. Mehmed tarafından 1524 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. Üzerindeki tamir kitabesi de 1758 yılında kapıda tamirat yapıldığını göstermektedir. Kapının üst tarafında enfes bir hatla Kelime-i Tevhid yazılıdır. Bütün divan toplantıları sabah namazından hemen sonra olduğu için Ayasofya’da namaz kılan devlet erkânı bu kapıdan geçerdi. Ancak sadrazam da dâhil olmak üzere tüm saray erkânı Bâbusselâm’dan girerken atlarından inmek zorundaydılar. Bu kapıdan sadece padişah atıyla girebilirdi. Saray kadınları ise saltanat arabaları ile geçerlerdi. Kapının üzerindeki iki kule, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmıştır. Bu kulelerin içinde, Kapıcıbaşı Ağasının, yabancı elçilerin Saray’a girmelerine müsaade edilinceye kadar misafir edildikleri odası da bulunmaktaydı. Bu yönüyle kulelerin alt tarafları bir çeşit bekleme salonu vazifesi görmüştür. Günümüzde müze ziyareti bu kapıdan başlamaktadır.

Bâb-ü’s Selâm Arka Kitabesi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Language