Topkapı Gezi Rehberi

Kilerli Koğuşu

Kilerli Koğuşu, hem kilere hem padişaha hizmet etmekle görevlendirilmiş olan bir bölümdü ve burada Padişaha çok yakın, muteber Saray mensupları görev yapardı. Kilerli Koğuşu’nun en önemli görevi, padişahın yemeğini pişirmek, sofra kurmak, servis yapmak, sofrayı toplamak, yemek takımlarını korumak ve bulaşıkları yıkamaktı. Kilerciler ayrıca Harem’in kiler ihtiyacını (her türlü yiyecek ve içecek ihtiyacını) karşılar ve muhafaza ederlerdi. Saray odalarının, mescitlerinin, Hırka-i Saadet Dairesi’ndeki büyük şamdanların mumlarını da temin eder ve yakarlardı. İcap ettiğinde ilaçların hazırlanmasından da Kilerciler mesuldü. Koğuş kapısının dışında Eczahane denilen Hekimbaşı Odası bulunurdu. Burada koğuşlarda hastalananlar için ilaçlar yapılırdı. Öte yandan Kilercilerin, nisan yağmurlarını biriktirerek padişaha takdim ettikleri ve padişahın da onlara bu hizmetleri karşılığında bahşiş verdiği bilinmektedir. Kilercilerin bütün bu vazifeleri yerine getirirken abdestli olmaları da koğuşun nizamı dâhilindeydi. Kilerliler Koğuşu’nun mesuliyeti altındaki işler belirli bir nizam dâhilinde ve iş bölümü içerisinde yapılırdı. Kilercibaşı, Saray’da yukarıda sayılan görevleri yerine getiren birkaç yüz kişinin başıydı. Kilercibaşının görevlerine, Bîrun denen dış avludaki Matbah-ı Âmire halkını yönetmek de dâhildi. 1856 yangınında kullanılamaz hâle gelen koğuş yeniden inşa edilmiştir. Bugün burada Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğü bulunmaktadır. Koğuşun altında Kemeraltı Dehlizi’nden Dördüncü Avlu’ya açılan bir kapı vardır.

Profesyonel Turist Rehberi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Language
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.